Provtagning

Väglaboratorium
Veidekke Asfalts väglaboratorium är placerat vid vårt asfaltverk i Norra Rörum, där säkerställer vi produktionen av asfaltmassa. Laboratoriet är ackrediterat för analyser av stenmaterial och asfalt. Ackrediteringen är utfärdat av SWEDAC och följer standard ISO/IEC 17025. Det innebär att laboratoriets kvalitetssystem uppfyller krav på opartisk och oberoende teknisk kompetens.

Kvalitetssäkring
Alla asfaltmassor som Veidekke Asfalt tillverkar är CE-märkta enligt byggproduktionsförordningen. Det är laboratoriets funktion och ansvar att analysera och kontrollera den egenproducerade asfalten så att leveranserna ut till kund överensstämmer med CE-deklarationen.

Återvinning av asfalt
Asfalt är 100 procent återvinningsbart. Genom våra analyser kan vi undersöka och prova oss fram till hur stor andel returasfalt (asfaltgranulat) vi kan använda vid nyproduktion.

Tjänster
Utöver de analyser som görs på egenproduktion av asfaltmassa utför vi även analyser på uppdrag av kommuner, företag, krossentreprenörer, väg- och bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, ägare av grustäkter samt privatpersoner. Vi erbjuder även framtagning av provtagningsplaner, proportionering, typprovning och tillverkningskontroll vid vägprojekt.

Har du frågor kring våra tjänster, vänligen kontakta Åsa Leandersson, platschef laboratorium.

Offertförfrågan klicka här