Veidekke Asfalt AB

Sydbeläggningar AB bytade namn 2022 till Veidekke Asfalt AB och är Er asfaltpartner asfaltpartner i Skåne, Halland, Göteborgregionen samt Stockholmsregionen.
Vi levererar asfalt till alla typer av projekt; potthålslagningar, garageuppfarter, industriplaner, vägar och motorvägar.
Våra kunder är privatpersoner, föreningar, företag, kommuner och stat.
Ni finner oss på: veidekkeasfalt.se