Asfaltsprodukter

 

Asfalt eller asfaltbetong som det egentligen heter består av sten och bindemedlet bitumen – en tung oljeprodukt.  Bindemedlet det svarta i asfalten och utvinns ifrån råolja. Stenmaterial tillsammans med cirka fem procent bindemedel utgör asfaltmassan som sedan läggs ut på våra vägar och gator. Asfalt består av naturliga material och kan återanvändas till 100 procent.

 

Standardmassor

  • Tät asfalt (ABT): Används oftast som ett slitlager och har god stabilitet samt nötningsbeständighet för lättare trafik.
  • Stenrik asfalt (ABS): Har en hög slitstyrka och stabilitet som används på alla typer av vägar.
  • Asfaltgrus (AG): Ger en god stabilitet och används som bärlager. Det är en blandning av stenmaterial och låg halt av bitumen.
  • Asfaltbundet bärlager (ABB): Används som en bindlager för att reducera sprickbildningar samt ge en jämnare yta tills nästa lager ska läggas.
  • Dränerad asfalt (ABD): Används som ett slitlager där ett krav på att asfaltbetongen ska släppa igenom mycket vatten.

 

Special massor

  • Sydbase – En massa med mycket hög bärighet och är specialanpassat för objekt med hög belastning och spårbunden trafik
  • Sydfalt, En beläggning som ger hög hållfasthet. Den innehåller en cementbas och passar perfekt för industrilokaler som busshållsplatser.
  • PMA (Polymermodifierad asfaltmassa): En massa med goda stabilitet- och kohesionsegenskaper. Ger mycket god långtidseffekt mot bindemedelslossning.
  • PMB (Polymermodifierat bitumen): En massa med väldigt hög slitstyrka och kohesionsegenskaper. Används på broar och vägar.

Färgad asfalt: Asfalt kan läggas i ett flertal olika färger för att till exempel underlätta för trafikanter.

Offertförfrågan klicka här