Miljö och kvalitet

För oss på Veidekke Asfalt AB är kvalitets- och miljöarbetet av stor betydelse. Hela vår verksamhet, dvs utläggning, produktion och provtagning, omfattas av vårt verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Viktiga delar i vårt arbete är engagerade medarbetare, goda kundrelationer, modern maskin- och bilpark samt att bedriva verksamheten på ett resurssnålt och ett energieffektivt sätt. Sedan 2011 är asfaltsmassorna vi produceras i vårt asfaltverk, i Begtäkten Norra Rörum, Höör, CE-märkta.

Vårt laboratorium i Norra röruns bergtäkt är sedan våren 2017 ett ackrediterat laboratorium enligt standard 17025.

Offertförfrågan klicka här