HMS- Hälsa Arbetsmiljö och säkerhet

 

Veidekke Asfalts målsättning är att alla skall komma hem ”hela och rena” när arbetsdagen är slut. Egentligen är det ganska enkelt: glada människor gör ett bra jobb. Att alla mår bra, trivs och har roligt på jobbet är därför en viktig sak.

Vi är helt övertygade om att ett aktivt, framgångsrikt HMS-arbete har en positiv påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Därför är HMS ett viktigt led i vår strävan att skapa nytta för våra kunder

HMS och Medarbetarinvolvering hänger samman. Veidekke Asfalt har satt samman en medbestämmande grupp bestående av ledningen samt representanter från produktionen. Genom denna grupp får våra medarbetare vara med att bestämma/diskutera relevanta frågor som rör organisationen samt deras dagliga arbete.

 

Offertförfrågan klicka här