Asfalt Svalöv

Om Svalöv

Svalöv är en tätort och centralort i Svalövs kommun, belägen vid Söderåsbanan.
Svalöv utvecklades som stationssamhälle efter tillkomsten av Malmö-Billesholms Järnväg (MBJ), vilken invigdes 1886.
Järnvägen förstatligades år 1896 för att ingå i den statliga Västkustbanan.

Asfalt Svalöv

Vi anlägger asfalt både i de centrala delarna av Svalöv som i utkanten av samhället. Asfaltering blir perfekt då vi har närheten till vårt fina asfaltverk som ligger några kilometer från Svalöv.

Asfaltering i andra samhällen än Svalöv är ofta förekommande även de.
Kontakta oss på Veidekke Asfalt för ert nästa asfalts projekt!

Asfalt Svalöv

Asfalt Svalöv

Offertförfrågan angående asfaltering i Svalöv