Asfalt Kristianstad

Asfalt Kristianstad

Vi anlägger asfalt i centrala Kristianstad och i de andra samhällena i kommunen. Asfalteringen blir optimal då vi har närheten till vårt asfaltverk som ligger några få mil ifrån Kristianstad.

Asfaltering i andra samhällen/städer än Kristianstad är även de förekommande.
Kontakta oss på Veidekke Asfalt för ert nästa asfaltsprojekt!

Om Kristianstad

Kristianstad är en tätort som är centralort i Kristianstads kommun i Skåne län.
Orten är Sveriges 30:e största tätort och Skånes fjärde största, med 35 711 invånare.

Kristianstad var tidigare residensstad i Kristianstads län, som uppgick i Skåne län 1996.

Offertförfrågan Asfaltering i Kristianstad