Asfalt Båstad

Om Båstad

Båstad är en tätort och centralort i Båstads kommun, Skåne län. Båstad är den största orten på Bjärehalvön och har station på Västkustbanan. Orten ligger vid Hallandsås. Huvuddelen av tätorten ligger i Båstads socken i landskapet Skåne, men de östra delarna Hemmeslövsstrand och Eskilstorpsstrand tillhör Östra Karups socken i Halland.

Asfalt BÅSTAD

Vi anlägger asfalt både i de centrala delarna av Båstad och utkanterna av kommunen. Asfalteringen blir mycket bra då vi har närma till vårat asfaltverk som ligger några enstaka mil från Båstad.

Asfaltering i andra kommuner än Båstad är vanligt förekommande.
Kontakta oss på Veidekke Asfalt för ert nästa asfaltsprojekt!

Asfalt Båstad

Asfalt Båstad

Offertförfrågan Asfaltering BÅSTAD klicka här